Despre noi
Coduri de Bare
Europaleti
Standardizare
ARPC
Contact
Links
Email Me

 

Pentru asigurarea calitatii in productia de paleti din lemn si boxpaleti, Asociatia pentru Paletizare si Containerizare – ARPC promoveaza un sistem propriu in conformitate cu cerintele de calitate internationale, pentru marcarea produselor utilizandu-se siglele RO si ARPC, fiecarui producator atribuindu-se un numar de cod pentru identificare. O data cu utilizarea acestor marcaje, ARPC garanteaza nivelul de calitate corespunzator, prin consultanta tehnica si instruirea personalului.

 SC TRANSLOGISTIC SRL este imputernicita de catre ARPC sa execute urmatoarele prestatii:

  • Autorizeaza productia si certifica calitatea loturilor de europaleti din lemn si euroboxpaleti din otel, in conformitate cu prevederile fiselor UIC 432-2 si 435-4, pentru toti producatorii interni de europaleti si euroboxpaleti, utilizand sigla RO si ARPC.

  •  Incheie contract de prestari serviciicu fiecare producator in parte, asigurand reglementarile specifice, documentatia de executie, proiectele pentru SDV-uri, asistenta tehnica necesara atingerii nivelului de calitate al produselor si instruirea personalului implicat in procesul de productie a paletelor si boxpaletelor.

  • Efectuarea verificarilor de tip, in urma carora elibereaza autorizatia de producator, valabila pe o perioada de 1 (un) an.

  • Efectueaza verificarile de lot pentru fiecare lot de europaleti si euroboxpaleti gata de expediat, in urma avizarii scrise transmise de catre producatori.

  •  Efectueaza verificari prin sondaj si verificari periodice (in urma carora prelungeste autorizatia de producator).

  • Retrage autorizatia de producator in cazul nerespectarii conditiilor prevazute in fisele UIC 435-2 si 435-4, precum si a celor prevazute prin contract.

  • Participa la actiunile de verificare la producatorii de palete si boxpalete.

Taxele care trebuie achitate pentru obtinerea autorizatiei de producator de palete sunt:

- 900 euro pentru prima autorizare valabila 1 an (documentatie, asistenta, verificarea de tip cu eliberarea autorizatiei de marcare si punerea la dispozitie a marcatoarelor RO, ARPC si nr. de cod);

- 300 euro taxa anuala de reautorizare;

- 200 euro costul refacerii marcatoarelor.

Preturile nu includ TVA.

 

Cei care doresc sa implementeze acest sistem trebuie sa primeasca acceptul beneficiarului referitor achizitionarea produselor cu acest marcaj.

 

Societatile interesate in obtinerea autorizatiei de producator de palete sau boxpalete sunt rugate sa completeze un formular de comanda (care poate fi descarcat de aici) pe care sa-l trimita prin fax la numarul (021) 240.88.48.|Despre noi| |Coduri de Bare| |Europaleti| |Standardizare| |ARPC| |Contact| |Links|


Copyright 1999-2003. Positive Software Corporation. All rights reserved